Stort varelager og showroom. Fri fragt og hurtig levering til Danmark (1-2 hverdage)

Salgs- og leveringsbetingelser

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på forbrugeraftaler om køb af varer på Nordiccrystals.dk til levering i Danmark, dog ikke Grønland og Færøerne, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af betingelserne.

Betingelserne for erhvervsdrivendes køb af varer på Nordiccrystals.dk fremgår af punkt 8.

1. Selskabsoplysninger

Hjemmesiden Nordiccrystals.dk ejer og drives af selskabet:

Nordic Crystals ApS
Ørestads Boulevard 67
2300 København S
Danmark
Cvr. nr. 41569026.

2. Leveringstyper og fri levering

Der findes følgende leveringstyper for varer købt på Nordiccrystals.dk.

Levering på din adresse: Levering mod kvittering på en selvvalgt adresse. Disse varer leveres oftest af GLS, DHL, UPS, PostNord.

Leveringstidens her er typisk mellem 1-2 hverdage for de varer vi har på lager, som oftes er alle lamper.

Nordic Crystals ApS tilbyder fri levering i Danmark på alle varer.

Hvis du ønsker din varer leveret til et andet land, end Danmark, f.eks. Sverige, Norge, Grønland og Færøerne, skal dette aftales særskilt med Nordic Crystals ApS og du afholder som udgangspunkt selv disse leveringsomkostninger, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med Nordic Crystals ApS. 

Nogle varer kan specielt fremstilles hos Nordic Crystals ApS. Derfor kan leveringstiden på disse særlige varer forekomme længere. Leveringstiden oplyses i den endelige bindende ordrebekræftelse, som du modtager pr. e-mail.

Er varer i restordre kan leveringstiden også forekomme længere end normalt. Leveringstiden oplyses i den endelige bindende ordrebekræftelse, som du modtager pr. e-mail

3. Ordrebekræftelse og kvittering for modtagelse af bestilling

Nordic Crystals ApS’ annoncering af varer er en opfordring til at gøre tilbud, jf. aftalelovens § 9. Der er derfor ikke indgået en bindende købsaftale, før Nordic Crystal ApS har accepteret din bestilling af varer. Dette sker først, når du modtager en endelig ordrebekræftelse fra Nordic Crystals ApS, som du modtager umiddelbart efter, at du har foretaget din bestilling. Af mailen fremgår en kopi er din bestilling samt disse salgs- og leveringsbetingelser.

Du modtager efterfølgende en e-mail eller sms, når varen afsendes fra vores lager eller bliver leveret af vores leverandør.

4. Betaling og sikkerhed

Når du handler på Nordiccrystals.dk, skal du benytte et betalingskort eller Apple Pay, når du handler på vores hjemmeside via en mobile device. For at beskytte dine kortoplysninger håndteres betalingen af en godkendt og certificeret betalingsmodulleverandør. Denne sørger for, at alle oplysninger behandles krypteret, så hverken Nordiccrystals.dk eller andre kan få adgang til dine kortoplysninger.

På Nordiccrystals.dk kan du bruge følgende betalingsformer: Apple Pay, VISA, MasterCard eller America Express.

Betalingen hæves, når vi har afsendt dine varer. For de varer der skal specielt fremstilles, hæves pengene når fremstillingen påbegyndes.

5. Fortrydelse

Du har ret til at fortryde din bestilling, du har lavet på Nordiccrystals.dk, uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesretten udløber 14 dage efter den dag, hvor du, eller en af dig angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får den sidste vare i fysisk besiddelse. For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os din beslutning om at fortryde bestillingen i en utvetydig erklæring. Dette skal ske i en skriftlig henvendelse eller telefonisk til:

Telefon: 70 66 60 61 (alle hverdage kl. 9-16)
Mail: info@nordiccrystals.dk

 

Hvis du vælger at fortryde din bestilling, kan du anvende den angivne Standard fortrydelsesformular, som findes sidst i disse salgs- og leveringsbetingelser eller ved at angive følgende oplysninger i en skriftlig henvendelse:  Ordre nummer, navn og oplysning om at du ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende.

Hvis du fortryder købet, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde købet. Vi gennemfører tilbagebetalingen med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion. Vi udbetaler ikke til tredjepart. Du pålægges ingen gebyrer som følge af tilbagebetalingen. Du skal returnere varen uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om udøvelsen af fortrydelsesretten. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varen inden udløbet af de 14 dage.

Ved fortrudt køb har du selv ansvaret for at få varerne returneret til os. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbageleveringen af varen. Hvis du ønsker at sende en vare tilbage, skal du sørge for, at den er forsvarligt indpakket. Bemærk venligst, at returlabels ikke må påklistres direkte på varen. 

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Hvis du har taget varen i brug ud over hvad som er nødvendigt for at konstatere varens art, egenskab og den måde den fungerer på, forbeholder vi os retten til, efter konkret vurdering i hvert tilfælde, at reducere tilbagebetalingen eller lade betalingen helt bortfalde.

Varer undtaget fortrydelsesretten
Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten:

  • Levering af varer, som er specielt fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg.

Tilbagelevering af varer skal ske direkte til vores adresse:

Nordic Crystals ApS
c/o easyTableBooking
Ørestads Boulevard 67
2300 København S
Danmark

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen indtil vi har modtaget varen retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varen, alt efter hvad der er tidligst.

6. Reklamation

Når du handler på Nordiccrystals.dk, har du som forbruger 2 års reklamationsret over fejl eller mangler ved varen regnet fra det tidspunkt, hvor du modtog varen. Du skal reklamere inden rimelig tid, efter at du har konstateret fejlen eller manglen. En rettidig, berettiget reklamation betyder, at du enten kan få varen repareret, få et prisafslag eller få pengene tilbage afhængig af den konkrete situation.

Reklamationsretten bortfalder, hvis fejlen eller manglen er forårsaget af køber, eksempelvis som følge af fejlagtig brug eller montering, naturligt og almindeligt slid eller selvstændig modifikation af produktet (fx reparation, til- og/eller ombygning).

Hvis du ønsker at reklamere over varer, gælder følgende procedure:

Mener du, at der er fejl eller mangler ved varen, og ønsker du at reklamere skal du oplyses os dette ved en skriftlig eller mundtlig henvendelse. Her skal du beskrive fejlen eller manglen. Det er vigtigt at du har modtaget vores bekræftelse for en accept af reparation eller andet afhjælpningsforsøg, før du evt. sender varen til os. I nogle tilfælde, vil vi tilbyde at komme og reparer varen på din adresse.

Du kan læse mere om reklamationsret på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside.

Når en vare indsendes i forbindelse med reklamation, skal du sørge for, at den er forsvarligt indpakket, så der ikke kommer yderligere skade på varen. Vi stiller ikke særlige krav til emballagen – blot at den beskytter varen under transport.

7. Personlige data

Oplysning om behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med en bestilling og adfærd på Nordic Crystals ApS’s hjemmeside, fremgår hhv. af Nordic Crystals ApS’s Privatlivspolitik  og Cookiepolitik.

8. Særlige vilkår for erhvervsdrivende (der hovedsagelig handler med henblik på deres erhverv)

Salgs- og leveringsbetingelserne for forbrugere gælder også for erhvervsdrivende – dog med følgende ændringer: Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende. Der er 1 års reklamationsret fra den oprindelige fakturadato, med mindre andet er skriftligt aftalt. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års reklamationsperiode. Nordic Crystals ApS forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er er lagt. Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen.

9. Andre forhold

Erstatnings- og personansvar. Kunden er ansvarlig for at sikre korrekt montering og samling af lampen, herunder elektroniske tilslutninger og installation. F.eks at sikre at loftet kan bærer lampens vægt eller korrekt tilslutning af strøm. Vi er ikke ansvarlig for ting- eller personskade som følger af forkert eller utilstrækkelig montering eller samling af lampen.

Force Majeure. Vi er ikke ansvarlige for forsinkelser eller manglende overholdelse af vores forpligtelser i henhold til salgs- og leveringsbetingelserne, hvis forsinkelsen eller den manglende opfyldelse skyldes begivenheder, som ligger uden for vores rimelige kontrol ”Force Majeure”.

Ugyldighed. Såfremt en eller flere af bestemmelserne i salgs- og leveringsbetingelser måtte blive erklæret helt eller delvist ugyldige, finder de øvrige bestemmelser fortsat anvendelse.

Klageadgang (kun forbrugere). Hvis du er utilfreds med vores aftale og ikke kan blive enig med vores Kundeservice om en fornuftig løsning på tvisten, kan du klage til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Klagen kan ske via Klageløsningen via www.forbrug.dk. Ved indgivelse af en klage skal du oplyse vores e-mailadresse: info@nordiccrystals.dk.

Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for Kunder med bopæl i et andet EU-land. Klagen kan indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal Kunden oplyse vores e-mailadresse: info@nordiccrystals.dk.

10. Lovvalg og værneting

Aftaler om køb af varer på Nordiccrystals.dk er undergivet dansk ret. Enhver tvist afgøres af de ordinære danske domstole.


Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

– Til [her indsættes den erhvervsdrivendes navn, fysiske adresse og i givet fald faxnummer og e-mail-adresse af den erhvervsdrivende selv]:

– Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)

– Bestilt den (*)/modtaget den (*)

– Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)

– Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)

– Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

– Dato (*) Det ikke relevante udstreges

Updating…
  • Ingen varer i kurven.